Kategori: Genetikk

 1. Hva er en celle?: MedlinePlus Genetics

  Hva er en celle?

  Celler er byggesteinene i alle levende ting. Menneskekroppen består av milliarder av celler som utfører spesifikke funksjoner....
 2. Hva er DNA?: MedlinePlus Genetics

  Hva er DNA?

  DNA er arvelig materiale hos mennesker og i nesten alle andre organismer. Gener består av DNA....
 3. Hva er ikke -kodende DNA?: MedlinePlus Genetics

  Hva er ikke-kodende DNA?

  Ikke -kodende DNA gir ikke instruksjoner for fremstilling av proteiner. Det er viktig for kontroll av genetisk aktivitet. Lær mer om ikke-kodende DNA-funksjoner....
 4. Hva er et gen? MedlinePlus Genetics

  Hva er et gen?

  Et gen er den grunnleggende fysiske og funksjonelle enheten for arvelighet. Gener består av DNA, og hvert kromosom inneholder mange gener....
 5. Hva er et kromosom?: MedlinePlus Genetics

  Hva er et kromosom?

  Et kromosom er en strenglignende struktur som består av DNA. Kromosomer finnes i kjernen i hver celle. Informer deg selv....
 6. Hva er Epigenetics?: MedlinePlus Genetics

  Hva er epigenetikk?

  Epigenetiske endringer er genetiske modifikasjoner som påvirker genaktiviteten uten å endre DNA -sekvensen. Lær mer om denne prosessen....