Ansvarsfraskrivelse

Vi har gjort alt for å sikre at informasjonen fra Multum, Truven Health Analytics, Inc., National Library of Medicine og ampfe.pt er nøyaktig, oppdatert og fullstendig, men det gis ingen garanti om dette. I tillegg kan stoffinformasjonen som er inneholdt heri være tidssensitiv og bør ikke brukes som en referanseressurs utover datoen for dette. Dette materialet godkjenner ikke medisiner, diagnostiserer pasienter eller anbefaler terapi. Denne medisininformasjonen er en referanseressurs som er utformet som et supplement til, og ikke en erstatning for, kompetansen, dyktigheten, kunnskapen og dømmekraften til helsepersonell i pasientbehandling. Fraværet av en advarsel for et gitt legemiddel eller en kombinasjon derav på ingen måte skal tolkes som et tegn på at stoffet eller kombinasjonen er trygt, effektivt eller passende for en gitt pasient.ampfe.pt og dets innholdsleverandører påtar seg ikke noe ansvar for noen aspekter av helsevesenet som administreres ved hjelp av informasjonen som gis. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å dekke alle mulige bruksområder, retninger, forholdsregler, advarsler, legemiddelinteraksjoner, allergiske reaksjoner eller bivirkninger. Ta kontakt med legen din, sykepleier eller apotek hvis du har spørsmål om legemidlene du tar. Copyright 2018 ampfe.pt, National Library of Medicine, Truven Health Analytics og Cerner Multum, Inc. Med enerett.